Hola E21

Liên hệ

– Tốc độ tối đa: 25-30 km/h

– Quảng đường đi được: >70km

– Bình điện: 48V/12Ah (thay thế được)

CÓ BÁN TRẢ GÓP