Hitasa KA

Liên hệ

– Tốc độ tối đa: 25-30 km/h
– Quảng đường đi được: >70km
– Vận hành: có đạp trợ lực
– Bình điện: 48V/12Ah (thay thế được)
– Khung sườn bảo hành 02 năm
– Động cơ bảo hành 01 năm

CÓ BÁN TRẢ GÓP