Hola E1

9,500,000  8,400,000 

– Tốc độ tối đa: 25-30 km/h
– Quảng đường đi được: >70km
– Bình điện: 48V/12Ah (thay thế được)

CÓ BÁN TRẢ GÓP