Dây Ga Satria/Raider FI

Liên hệ

Dây ga zin cho Satria/Raider FI (new) 

Thay thế định kì 15.000km đảm bảo cho dây ga được mượt mà

*Cần thay thế ngay khi thấy tình trạng sượng ga, dính dây ga