Cùm Tay Côn Satria/Raider FI

Liên hệ

Cùm côn ZIN Suzuki Satria/Raider FI (new)

Gắn được cho Suzuki Satria/Raider FI(old) và Suzuki GSX 150

Thay thế khi trầy xước, té gãy, …