Bố Đĩa Trước Sau Satria/Raider FI

Liên hệ

Bố thắng trước và sau cho heo dầu zin Satria/Raider FI

Thay thế định kì 10.000km để tránh cạ mặt sắt của bố làm hư đĩa thắng

Nhập khẩu chính hãng Suzuki Indonesia

GIÁ CHO 1 BỘ TRƯỚC HOẶC SAU